Automated Multi-level Dynamic System Topology Design Synthesis

Aart-Jan Kort, Jan Wijkniet, Alexander Serebrenik, Theo Hofman (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated Multi-level Dynamic System Topology Design Synthesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering