Automated focusing and astigmatism correction in electron microscopy

M. Rudnaya

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1558 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated focusing and astigmatism correction in electron microscopy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen