Automated design space exploration for component-based real-time distributed systems

K. Triantafyllidis

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

538 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, Peter H.N., Promotor
  • Bondarau, Egor, Co-Promotor
Datum van toekenning18 apr 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-629-5596-7
StatusGepubliceerd - 18 apr 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

Triantafyllidis, K. (2017). Automated design space exploration for component-based real-time distributed systems. Technische Universiteit Eindhoven.