Automated clear cell renal carcinoma grade classification with prognostic significance

Katherine Tian, Christopher A. Rubadue, Douglas I. Lin, Mitko Veta, Michael E. Pyle, Humayun Irshad, Yujing J. Heng (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated clear cell renal carcinoma grade classification with prognostic significance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw en Biologie

Chemische stoffen