Authors response : response to Beaupré and Carter [concerning the article "Why does intermittent hydrostatic pressure enhance the mineralization process in fetal cartilage?]

E. Tanck, W.D. Driel, van, L. Blankevoort, H.W.J. Huiskes, J.W. Hagen, E.H. Burger

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1257-
  TijdschriftJournal of Biomechanics
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift11
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit