Authors' Reply

Luciano Mescia, Pietro Bia, Diego Caratelli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommunicatieAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer7317821
Pagina's (van-tot)4191-4193
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques
Volume63
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec 2015

Citeer dit