Author Correction: Magnetic configuration effects on the Wendelstein 7-X stellarator

The Wendelstein 7-X Team

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the version of this Article originally published, and in the associated Publisher Correction, the members of the W7-X Team were not included. All versions of the Article, and the Publisher Correction, have now been amended to include these team members.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1067
Aantal pagina's1
TijdschriftNature Physics
Volume14
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt 2018

    Vingerafdruk

Citeer dit