Author Correction: Long-range chiral exchange interaction in synthetic antiferromagnets

Dong Soo Han, Kyujoon Lee, Jan Philipp Hanke, Yuriy Mokrousov, Kyoung Whan Kim, Woosuk Yoo, Youri L.W. van Hees, Tae Wan Kim, Reinoud Lavrijsen, Chun Yeol You, Henk J.M. Swagten, Myung Hwa Jung (Corresponding author), Mathias Kläui (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
43 Downloads (Pure)

Samenvatting

In the version of this Article originally published, the sentence ‘D.-S.H. wrote the paper with K.L., J.H. and M.K.’ in the author contributions was incorrect; it should have read ‘D.-S.H. wrote the paper with K.L., J.H., M.-H.J. and M.K.’ This has been corrected in the online versions of the Article.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)905
Aantal pagina's1
TijdschriftNature Materials
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 25 jun 2019

Bibliografische nota

(Nature Materials, (2019), 18, 7, (703-708), 10.1038/s41563-019-0370-z)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Author Correction: Long-range chiral exchange interaction in synthetic antiferromagnets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit