Authenticity at work: a matter of fit?

Ralph van den Bosch, Toon W. Taris (Corresponding author), Wilmar B. Schaufeli, M.C.W. Peeters, Gaby Reijseger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
97 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Authenticity at work: a matter of fit?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen