Ausreißeridentifikation im loglinearen Poissonmodell für Kontingenztafeln unter Einbeziehung robuster Schätzer (Outlier identification in the log-linear Poisson model for contingency tables taking into account robust estimators)

S. Kuhnt

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  Originele taal-2Duits
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • Universitat Dortmund
  Datum van toekenning1 jan 2000
  Plaats van publicatieDortmund
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit