Augmenting Machine Learning with Information Retrieval to Recommend Real Cloned Code Methods for Code Completion

Muhammad Hammad, Önder Babur, Hamid Abdul Basit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Augmenting Machine Learning with Information Retrieval to Recommend Real Cloned Code Methods for Code Completion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen