Auditory perception of rolling balls

M.M.J. Houben, L. Franssen, D.J. Hermes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)S54-
  TijdschriftAcustica United with Acta Acustica : the Journal of the European Acoustics Association
  Volume85
  Nummer van het tijdschriftSuppl. 1
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit