Auditory distraction in open-plan study environments in higher education

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

418 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Built Environment
Begeleider(s)/adviseur
  • Hornikx, Maarten C.J., Promotor
  • Kohlrausch, Armin G., Promotor
Datum van toekenning23 jun. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5061-6
StatusGepubliceerd - 23 jun. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit