Auditing of user behavior: identification, analysis and understanding of deviations

M. Alizadeh

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

403 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Petkovic, Milan, Promotor
  • van der Aalst, Wil M.P., Promotor
  • Zannone, Nicola, Co-Promotor
Datum van toekenning19 nov. 2018
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4632-9
StatusGepubliceerd - 19 nov. 2018

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit