AUDITEL : a field trial of telephonic data retrieval with voice recognition

F.L. van Nes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel12th International symposium on human factors in telecommunication : May 24-27,] the Hague 1988
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit