Audio signal processing device

R.M. Aarts (Uitvinder), R.T.J. Toonen Dekkers (Uitvinder), G.C.P. Lokhoff (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

155 Downloads (Pure)

Samenvatting

An audio signal processing device includes a signal supply for supplying speech and music signals via one or more input channels. The device further includes a signal separator for separating the speech and music signals. A first converter converts the music signals into desired virtual widened signals from one or more input channels. A signal combiner used to combine the speech signals with the widened music signals.
Originele taal-2Engels
OctrooinummerUS7054816
StatusGepubliceerd - 30 mei 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Audio signal processing device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit