Attracting car drivers to parking facilities through special offers and features

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20-23
TijdschriftParking Trend International
Volume1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit