Attitudes toward socially assistive robots in intelligent homes : results from laboratory studies and field trials

E. Torta, J. Oberzaucher, F. Werner, R.H. Cuijpers, J.F. Juola

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Attitudes toward socially assistive robots in intelligent homes : results from laboratory studies and field trials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science