Attenuation of surface waves in porous media: Shock wave experiments and modelling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Attenuation of surface waves in porous media: Shock wave experiments and modelling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie