Attenuated total reflection infrared spectroscopy for studying adsorbates on planar model catalysts : CO adsorption on silica supported Rh nanoparticles

C.M. Leewis, W.M.M. Kessels, M.C.M. Sanden, van de, J.W. Niemantsverdriet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Attenuated total reflection infrared spectroscopy for studying adsorbates on planar model catalysts : CO adsorption on silica supported Rh nanoparticles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen