Attenuated cardiac function degradation in ex vivo pig hearts

Benjamin Kappler (Corresponding author), Sjoerd van Tuijl, Bülent Ergin, Louis Fixsen, Marco Stijnen, Can Ince, Bas A.J.M. de Mol

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Attenuated cardiac function degradation in ex vivo pig hearts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen