Atomistic simulation of the surface energy of spinel MgAl 2O 4

Chang Ming Fang, Stephen C. Parker, Gijsbertus De With

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

98 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomistic simulation of the surface energy of spinel MgAl 2O 4'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen