Atomically precise formation of Mn doped semiconductor nanostructures

D. Grossi

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Koenraad, Paul M., Promotor
  • Zandvliet, H.J.W., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning15 feb 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4220-8
StatusGepubliceerd - 15 feb 2017

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit