Atomic scale exploration of natural and self-assembled quantum structures

J. Bocquel

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

411 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Koenraad, Paul M., Promotor
  • Mariette, H., Co-Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning4 dec 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6191-971-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit