Atomic layer deposition of ruthenium using an ABC-type process: Role of oxygen exposure during nucleation

S.N. Chopra, Martijn F.J. Vos, Eurofins Verheijen, John G. Ekerdt, W.M.M. Kessels, Adriaan J.M. Mackus (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomic layer deposition of ruthenium using an ABC-type process: Role of oxygen exposure during nucleation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Material Science

Chemical Engineering