Atomic layer deposition of electrocatalysts: from processing on 3D substrates to new synthetic pathways

Valerio Di Palma

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Creatore, M. (Adriana), Promotor
  • Kessels, W.M.M. (Erwin), Promotor
  • Tsampas, Mihalis N., Co-Promotor
Datum van toekenning7 okt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5111-8
StatusGepubliceerd - 7 okt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift,

Citeer dit