Atomic Layer Deposition of Al doped MoS2: Synthesizing a p-type 2D semiconductor with tunable carrier density

Vincent Vandalon (Corresponding author), Marcel A. Verheijen, W.M.M. Kessels, Ageeth A. Bol (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomic Layer Deposition of Al doped MoS2: Synthesizing a p-type 2D semiconductor with tunable carrier density'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen