Atomic layer deposition in the preparation of Bi-metallic, platinum-based catalysts for fuel cell applications

Emma Sairanen (Corresponding author), Marta Costa Figueiredo, Reetta Karinen, Annukka Santasalo-Aarnio, Hua Jiang, Jani Sainio, Tanja Kallio, Juha Lehtonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomic layer deposition in the preparation of Bi-metallic, platinum-based catalysts for fuel cell applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen