Atomic hydrogen level populations and hydrogen dissociation degree in an expanding thermal plasma

D.K. Otorbaev, A.J.M. Buuron, N.T. Guerassimov, J.W.A.M. Gielen, M.C.M. Sanden, van de, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomic hydrogen level populations and hydrogen dissociation degree in an expanding thermal plasma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie