Atomic force microscopy for the characterisation of pinning effects of seawater micro-droplets in n-decane on a calcite surface

G.C. Savulescu, M. Rücker (Corresponding author), A. Scanziani, R. Pini, A. Georgiadis, P.F. Luckham

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Atomic force microscopy for the characterisation of pinning effects of seawater micro-droplets in n-decane on a calcite surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen