Atomic focusing and near field imaging: A combination for producing small-period nanostructures

S. Meneghini, I. Jex, K.A.H. Leeuwen, van, M.R. Kasimov, W.P. Schleich, V.P. Yakovlev

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)116-122
  TijdschriftLaser Physics
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusGepubliceerd - 2000

  Citeer dit