Atom-by-atom analysis of semiconductor nanowires with parts per million sensitivity

S. Kölling, A. Li, A. Cavalli, S. Assali, D. Car, S. Gazibegovic, E.P.A.M. Bakkers, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

28 Citaten (Scopus)
7 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Atom-by-atom analysis of semiconductor nanowires with parts per million sensitivity'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie