Asynchronous creative collaboration in distributed design teams

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Asynchronous creative collaboration in distributed design teams'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Engineering en materiaalwetenschappen