Asymptotics of subcoercive semigroups on nilpotent Lie groups

N. Dungey, A.F.M. Elst, ter, D.W. Robinson, A. Sikora

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotics of subcoercive semigroups on nilpotent Lie groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde