Asymptotics of subcoercive semigroups on nilpotent Lie groups

N. Dungey, A.F.M. Elst, ter, D.W. Robinson, A. Sikora

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

No displayable abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)81-110
Aantal pagina's30
TijdschriftJournal of Operator Theory
Volume45
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2001

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotics of subcoercive semigroups on nilpotent Lie groups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Dungey, N., Elst, ter, A. F. M., Robinson, D. W., & Sikora, A. (2001). Asymptotics of subcoercive semigroups on nilpotent Lie groups. Journal of Operator Theory, 45(1), 81-110.