Asymptotics for first passage times of Lévy processes and random walks

D.E. Denisov, V. Shneer

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  133 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's21
  StatusGepubliceerd - 2006

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2006017
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit