Asymptotically orthonormal sequences in Hilbert space

N.G. Bruijn, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)35-40
TijdschriftAnnales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominatae. Sectio mathematica
Volume3-4
StatusGepubliceerd - 1961

Citeer dit