Asymptotically local minimax estimation of infinitely smooth density with censored data

E. Belitser, B.Y. Levit

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    8 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotically local minimax estimation of infinitely smooth density with censored data'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde