Asymptotically exact direct data-driven multivariable controller tuning

S. Formentin, A. Bisoffi, T.A.E. Oomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotically exact direct data-driven multivariable controller tuning'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen