Asymptotic inversion of the Erlang B formula

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

74 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotic inversion of the Erlang B formula'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde