Asymptotic behaviour of the utility vector in a dynamic programming model

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

19 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotic behaviour of the utility vector in a dynamic programming model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde