Asymptotic behavior of the minimum mean squared error threshold for noisy wavelet coefficients of piecewise smooth signals

M.H. Jansen, A. Bultheel

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieLeuven, Belgium
  UitgeverijKatholieke Universiteit Leuven
  StatusGepubliceerd - 1999

  Publicatie series

  NaamTechnical Report
  VolumeTW-294

  Citeer dit