Asymptotic analysis of Cohen's equation for retrial queues in the Halfin-Whitt regime

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

35 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymptotic analysis of Cohen's equation for retrial queues in the Halfin-Whitt regime'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.