Asymmetric multi-way ranging for resource-limited nodes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Asymmetric multi-way ranging for resource-limited nodes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen