Assorted algorithms and protocols for secure computation

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Schoenmakers, L.A.M. (Berry), Promotor
  • Škorić, Boris, Promotor
Datum van toekenning11 dec 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5182-8
StatusGepubliceerd - 11 dec 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit