Associative ionization in collisions between two excited NA*(3p) atoms in the 3$2$P3/2 and the 3$2$P1/2 states

J.J. Blange, G.J.C. Aben, H. Rudolph, H.A. Dijkerman, H.C.W. Beijerinck, H.G.M. Heideman

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijTN AQT: Theor. Exp. Atoomfysica & Quantumelektr.
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit