Associations between bone attenuation and prevalent vertebral fractures on chest CT scans differ with vertebral fracture locations

J.H.M. Driessen, M.J. van Dort (Corresponding author), E.A.P.M. Romme, E.F.M. Wouters, F.W.J.M. Smeenk, B. van Rietbergen, J.P.W. van den Bergh, P. Geusens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations between bone attenuation and prevalent vertebral fractures on chest CT scans differ with vertebral fracture locations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen