Associations between age-related changes in bone microstructure and strength and dietary acid load in a cohort of community-dwelling, healthy men and postmenopausal women

Maria Papageorgiou, Fanny Merminod, Thierry Chevalley, Bert van Rietbergen, Serge Ferrari, René Rizzoli, Emmanuel Biver (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Associations between age-related changes in bone microstructure and strength and dietary acid load in a cohort of community-dwelling, healthy men and postmenopausal women'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen