Association rules and prediction of travel choices: a case study of transportation mode choice

Jiajia Zhang, Tao Feng, Harry J.P. Timmermans, Zhengkui Lin

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Association rules and prediction of travel choices: a case study of transportation mode choice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie