Associate degree als kwaliteitsimpuls voor het Hoger Beroepsonderwijs?

A.J.M. Dehing, P. Poell

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  Samenvatting

  Op 9 januari gaf Doekle Terpstra op de nieuwjaarsbijeenkomst van de HBO-raad aan dat de participatie in en het niveau van het hoger beroepsonderwijs omhoog moet. Gelijktijdig moet de uitval, die nu overal te hoog is en voor bepaalde groepen zelfs extreem hoog is, substantieel omlaag. In juni 2008 hebben de HBO-raad en OCW hierover prestatieafspraken gemaakt: een substantiële daling van de uitval en meer studenten die bovengemiddeld scoren. Een en ander binnen de ambitie van 50% participatie in het hoger onderwijs in 2010. Het gaat dus zowel om het vergroten van de deelname aan hoger onderwijs, als het behoud van de studenten in het onderwijs, zodat er meer afgestudeerden komen. Bij het vergroten van de deelname aan hoger onderwijs heeft de overheid onder meer ingezet op korte hoger onderwijsprogramma’s (120 ects) die leiden tot de Associate degree.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-5
  TijdschriftHoger Onderwijs Actueel
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - 2008

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Associate degree als kwaliteitsimpuls voor het Hoger Beroepsonderwijs?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit